Nasze działania
cloud


cloud


cloud


cloud


cloud

Królestwo Arabii Saudyjskiej

Poza szlakiem, unikatowa i wyjątkowa – taka jest Arabia Saudyjska. Królestwo Arabii Saudyjskiej to kraj, który wzbudza na Zachodzie kontrowersje z uwagi na ultrakonserwatywną obyczajowość. Media utwierdzają w stereotypowym postrzeganiu Arabii Saudyjskiej, jednak relacje mieszkających tam osób znacznie odbiegają od tego obrazu jak i sam pobyt tam na miejscu zmienia wszystko... Z pewnością to kraj kontrowersji i dynamicznych zmian związanych z Wizją 2030

La Giralda w Sewilli

Projekt 2018: Tożsamość muzułmańska w Al-Andalus a problematyka radykalizacji w regionie.

World Congress for Middle Eastern Studies

The Three Cultures of the Mediterranean Foundation welcomes the Fifth World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES). WOCMES Seville 2018 will be held in the capital of Andalusia on 16-22 July 2018, serving as a meeting point to present, debate and share a wide range of information on the latest studies concerning the Middle East, encompassing diverse perspectives, from conflict analysis and resolution to migrations, water, the environment, culture, news media and studies on Al-Andalus.

Kosowo - 10 lat niepodległości

Projekt 2018: Kosowo w obliczu procesów "albanizacji" i "islamizacji".

Procesy migracyjne na Bałkanach

Projekt 2013-2018: Procesy migracyjne, a problematyka radykalizacji w regionie Bałkanów.

Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych

The Islamic World in Research Perspectives of Arabic Studies and Political Science. We are proud to announce that the Conference will be organized under the Honorary Patronage of the Ambassador of Libya, H.E. Taha M.A. Najah and will be organized under the Honorary Patronage of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland, H.E. Witold Waszczykowski. Conference has received a Scientific Patronage of the Cultural Security Centre at Collegium Civitas, as well as Patronage of the El Karama Foundation. Conference Program includes papers presented by scholars from 9 countries: Algeria, Saudi Arabia, Croatia, Germany, Iraq, Poland, Russia, Turkey, and Ukraine. Presentations in three languages: Polish, English, and Russian, are devided to 23 panels. 23/24.03.2018 Toruń

Arab and Muslim World in International Relations

Third edition of the international academic & business conference Arab and Muslim World in International Relations. This invitation is addressed to scholars, researchers, experts and professionals interested in the broadly defined Arab and Muslim World reaching from the West Africa through the Middle East and Central Asia until the Far East. The major focus of the conference is on the Middle East countries, yet topics related to the Muslim countries of the Far East (e.g. Indonesia), Central Asia (e.g. Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan), or North Africa (e.g. Algeria, Morocco) are also within the conference agenda.

Konferencja: „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa” 14-15.09.2017

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. W trakcie konferencji chcielibyśmy zastanowić się nad wpływem szeroko rozumianej kultury i rodzących się wokół niej konfliktów na współczesne bezpieczeństwo, a zwłaszcza zagrożenia o charakterze terrorystycznym..

Kaukaz – terra incognita w badaniach nad bezpieczeństwem?

Seminarium eksperckie ma na celu pokazanie pozycji i geopolitycznej regionu Kaukazu i omówienie szerokiego spektrum różnorakich zagrożeń jakie występują na tym terenie.

Kosowo i Albania – w cieniu operacji stabilizacyjnych, architektury osmańskiej i Kanunu bałkańskiej ośmiornicy

Półwysep Bałkański, wskutek braku stabilnej sytuacji politycznej, od dawna pozostaje regionem Europy w najwyższym stopniu zagrożonym rozwojem przestępczości, głównie przestępczości zorganizowanej i transgranicznej.

Międzykulturowość w operacjach reagowania kryzysowego

(casus Irak, Afganistan, szkolenia kulturowe kontyngentów wojskowych).

IV Ogólnopolska Konferencja Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe w regionie MENA

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa.

V Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe w regionie MENA

Obszar Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (ang. Middle East and North Africa – MENA) jest jednym z najbardziej złożonych i niestabilnych regionów współczesnego świata.

VI Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe w regionie MENA

Podczas konferencji podejmiemy wyzwanie zmierzenia się z problemami skupiającymi się wokół bezpieczeństwa kulturowego poprzez analizę przyczyn, struktur i wyzwań wynikających z bałkańskiego tygla kulturowego.

VII Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe w regionie MENA

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. W trakcie konferencji chcielibyśmy zastanowić się nad wpływem i dalszą ewolucją zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa w badanym regionie MENA. Ponadto chcielibyśmy przeanalizować szeroko rozumianą kulturę, tradycję oraz religię i rodzące się wokół niej konflikty wpływające na współczesne bezpieczeństwo, a zwłaszcza zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Collegium Civitas, Warszawa, termin: 17.10.2017

VIII Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe w regionie MENA - Między Wschodem a Zachodem – laboratorium bliskowschodnie

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Podejmiemy się również identyfikacji problematyki kryzysu migracyjnego, głównie w kontekście szeroko rozumianych zagrożeń bezpieczeństwa. Ważnym elementem analizy będzie również „radykalizacja i deradykalizacja” oraz współpraca środowisk cywilnych i mundurowych. Collegium Civitas, Warszawa,termin: 18.10.2018