Nasze działania
cloud


cloud


cloud


cloud


cloud

World Congress for Middle Eastern Studies

The Three Cultures of the Mediterranean Foundation welcomes the Fifth World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES). WOCMES Seville 2018 will be held in the capital of Andalusia on 16-22 July 2018, serving as a meeting point to present, debate and share a wide range of information on the latest studies concerning the Middle East, encompassing diverse perspectives, from conflict analysis and resolution to migrations, water, the environment, culture, news media and studies on Al-Andalus.

Arab and Muslim World in International Relations

Third edition of the international academic & business conference Arab and Muslim World in International Relations. This invitation is addressed to scholars, researchers, experts and professionals interested in the broadly defined Arab and Muslim World reaching from the West Africa through the Middle East and Central Asia until the Far East. The major focus of the conference is on the Middle East countries, yet topics related to the Muslim countries of the Far East (e.g. Indonesia), Central Asia (e.g. Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan), or North Africa (e.g. Algeria, Morocco) are also within the conference agenda.

VII Ogólnopolska Konferencja Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe w regionie MENA

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa.

Konferencja: „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa” 14-15.09.2017

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. W trakcie konferencji chcielibyśmy zastanowić się nad wpływem szeroko rozumianej kultury i rodzących się wokół niej konfliktów na współczesne bezpieczeństwo, a zwłaszcza zagrożenia o charakterze terrorystycznym..

Kaukaz – terra incognita w badaniach nad bezpieczeństwem?

Seminarium eksperckie ma na celu pokazanie pozycji i geopolitycznej regionu Kaukazu i omówienie szerokiego spektrum różnorakich zagrożeń jakie występują na tym terenie.

Kosowo i Albania – w cieniu operacji stabilizacyjnych, architektury osmańskiej i Kanunu bałkańskiej ośmiornicy

Półwysep Bałkański, wskutek braku stabilnej sytuacji politycznej, od dawna pozostaje regionem Europy w najwyższym stopniu zagrożonym rozwojem przestępczości, głównie przestępczości zorganizowanej i transgranicznej.

Międzykulturowość w operacjach reagowania kryzysowego

(casus Irak, Afganistan, szkolenia kulturowe kontyngentów wojskowych).

V Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe w regionie MENA

Obszar Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (ang. Middle East and North Africa – MENA) jest jednym z najbardziej złożonych i niestabilnych regionów współczesnego świata.

VI Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe w regionie MENA

Podczas konferencji podejmiemy wyzwanie zmierzenia się z problemami skupiającymi się wokół bezpieczeństwa kulturowego poprzez analizę przyczyn, struktur i wyzwań wynikających z bałkańskiego tygla kulturowego.