• dr Magdalena El Ghamari
  • Prezes Zarządu

dr Magdalena El Ghamari – wykładowca w Collegium Civitas w Warszawie oraz analityk w portalu Defence24 Ponadto członek European Security Assosiation, Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ, Towarzystwa Polsko-Albańskiego i International Institute for Private-, Commercial-, and Competition Law w Tiranie.


Studia doktoranckie ukończyła w Katedrze Działań Połączonych Akademii Obrony Narodowej. Dysertacja doktorska była zatytułowana Międzykulturowość w operacjach reagowania kryzysowego i sfinalizowana w obszarze nauk o obronności, o specjalności operacje i techniki operacyjne. Otworzyła drugi przewód doktorski w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec (Instytut Studiów nad Terroryzmem, Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach, UNESCO, Grupy Interwencyjne Straży Więziennej, Straż Graniczna, Policja) oraz uczestniczka programów międzynarodowych (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polski Czerwony Krzyż, Europejska Akademia Dyplomacji).


Kierownik projektu międzynarodowego w 2015 roku: Bałkański tygiel bezpieczeństwa: problemy teraźniejszości, czy wyzwania przyszłości?, 2016: „Bałkańskie szlaki migracyjne” na południowych granicach Europy i Kosowo 2016 – bałkański patchwork.

Autorka tekstów z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, międzykulturowości oraz kultury arabsko-muzułmańskiej (ostatnia monografia: Cool Jihad, Wydawnictwo „Difin” [w druku]; Analiza porównawcza doświadczeń iracko-libijskich w kontekście sytuacji na Ukrainie, Rzeszów 2016; Między kulturą, a religią – operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie, Oficyna Kucharski, Toruń 2015; Zarządzanie i dowodzenie we współczesnych uwarunkowaniach, Warszawa 2013; Cross-Culture Awareness in crisis response operations, Warszawa 2012.


Szkoleniowiec uczestników polskich kontyngentów wojskowych z zakresu środowiska prowadzenia operacji. Prowadzi sieć wykładów zatytułowanych W kręgu kultury Islamu dla nauczycieli i szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Współpracuje w ramach prowadzenia wykładów oraz konferencji z wieloma uniwersytetami w Polsce (WSOWL, UJK, UAM, WSB, AMW, US) i za granicą: Uniwersytet w Albanii (Tirana) oraz Kosowie (Prisztina – jako profesor wizytujący podczas Summer University), a także jako szkoleniowiec dla CCOE NATO (Enschede Holandia).


Zainteresowania badawcze:

obszar MENA, fundamentalizm islamski, zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzm, migracje, komunikacje międzykulturowa, arabistyka, Bałkany, operacje NATO, militaria.


Publikacje dla defence24

1. Włoska interwencja w Libii? „Ochrona interesów energetycznych i walka z ekstremizmem”
2. „Ochrona granic państwowych RP a bezpieczeństwo wewnętrzne”. Konferencja NCSS
3. Libijska układanka – Daesh coraz silniejszy
4. Europejska Straż Graniczna – za i przeciw
5. Ekspansja Daesh na Bałkanach. Albania, Kosowo i Bośnia zagrożone
6. Jemen wciąż w ogniu. „Zastępcza wojna” Arabii Saudyjskiej i Iranu
7. Daesh stosuje w Libii taktykę Kaddafiego
8. Kulturowe i polityczne skutki Państwa Islamskiego. Rozmowy w Sejmie
9. Turcja: Odwet Daesh za straty w Iraku i Syrii? „Taktyka indywidualnego zamachu”
10. „Pełzająca migracja” z Afryki. Libia centrum kryzysu