Pracownia Młodych Badaczy Bezpieczeństwa


mbb-logoPracownia Młodych Badaczy Bezpieczeństwa działa w ramach Fundacji El-Karama.

Podstawowymi celami działalności Pracowni Młodych Badaczy Bezpieczeństwa jest:

• zainteresowanie studentów problematyką i zagadnieniami z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych,
• usuwanie istniejących barier kulturowych poprzez wzajemną informację, wymianę poglądów i kontakty interpersonalne,
• stymulowanie społecznej debaty na temat wyzwań międzynarodowej społeczności, które niesie ze sobą proces globalizacji oraz terroryzm,
• poszerzenie wiedzy oraz zagłębienie się w problematykę istniejących rozgrywek politycznych na arenie międzynarodowej,
• otwarcie się na problemy innych krajów i kultury, wyzbycie stereotypów, a także działalność mająca na celu uświadamianie studentów i młodych ludzi w zakresie relacji politycznych między państwami w XXI w.

Zgłębianie i rozwijanie życia naukowego jest domeną naszej pracowni. Oferujemy ciekawe i ambitne zadania, pozytywną atmosferę oraz przyjazną kulturę organizacji. W ramach swojej działalności członkowie Pracowni Młodych Badaczy Bezpieczeństwa realizują owe cele poprzez organizowanie spotkań naukowych, konferencji, badania naukowe, którym przyświeca poszerzenie wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa i szeroko pojętych stosunków międzynarodowych oraz politologii.

Co więcej Pracownia Młodych Badaczy Bezpieczeństwa łączy przyjemne z pożytecznym. Oferujemy naszym członkom możliwość udziału w wyjazdach, podczas których – oprócz możliwości nabycia wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności – można poznać wiele osób i zobaczyć mnóstwo ciekawych miejsc. W ramach fundacji prowadzony jest serwis informacyjny o działalności PMBB w postaci witryny internetowej.

Członkostwo w Pracowni Młodych Badaczy Bezpieczeństwa to stałe zdobywanie doświadczeń i rozwijanie takich umiejętności, jak współpraca w grupie, skuteczna komunikacja w zespole, koordynacja projektów i umiejętności interpersonalnych. Działalność w organizacji to też często okazja do zdobycia pierwszych doświadczeń pracy badawczej. Realizowane projekty pozwalają w praktyce zastosować teorię poznawaną na studiach. Dlatego też władze Fundacji oferują staże dla najbardziej zaangażowanych członów Pracowni i dalszą możliwość rozwijania kariery zawodowej.

Nasza Fundacja to zgrany zespół aktywnych, młodych ludzi. Stawiamy na rozwój i właśnie do tego wykorzystujemy Pracownie Młodych Badaczy Bezpieczeństwa w każdy możliwy sposób. Członkostwo w naszym zespole to wiedza, doświadczenie, większa pewność siebie i świetna zabawa. Działalność w PMBB daje mnóstwo możliwości wcielania w życie waszych pomysłów, realizacji różnych projektów. Wszystkich chętnych, zainteresowanych tym, co się dzieje na arenie międzynarodowej serdecznie zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. Każdy z Was, z pewnością znajdzie u nas coś dla siebie, coś co pozwoli rozwijać pasje i poszerzać horyzonty.

Wszystkich zainteresowanych członkostwem w Pracowni MBB zapraszamy do współpracy. Na adres: office@el-karama.pl proszę wysłać informacje o sobie oraz swoich zainteresowaniach. W tytule wiadomości proszę napisać „członkostwo pracownia MBB”.


Katarzyna Polakowska - Przewodnicząca Pracowni Młodych Badaczy Bezpieczeństwa. Studentka Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie
w Białymstoku. Przewodnicząca Studenckiego Koła Stosunków Międzynarodowych.

Zainteresowania: zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, militaria, terroryzm, obszar bloku wschodniego, UE.