Aktualności

Do I Seminarium Bliskowschodniego (12 grudnia 2016 r.) pozostało:

Formularz zgłoszeniowy
Zaproszenie do projektu

I Seminarium Bliskowschodnie

12.12.2016 r. w godzinach 15.00-18.00 w Centrum Wielokulturowym w Warszawie, ul. Jagiellońska 54, odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona kulturowym aspektom tradycyjnych strojów kobiet w świecie arabskim.

Czytaj dalej

Konferencja "Bałkański Patchwork"

Składam wyrazy serdecznego podziękowania dla Wszystkich uczestników Konferencji. Dziękuje, że Państwo przybyliście na to ważne wydarzenie, i że wyraziliście ochotę w dyskusji i prezentowaniu swoich opinii podczas obrad.

Czytaj dalej

Europejskie trendy migracyjne

Jedną z podstawowych przyczyn kryzysu migracyjnego jest nie tylko sytuacja w Afryce i na Bliskim Wschodzie, ale również nieprzemyślana polityka migracyjna Unii Europejskiej ostatnich kilkunastu lat. W tym roku (zgodnie ze statystykami IOM) do Europy przybyło drogą morską 269,244 osób. 12,502 drogą...

Czytaj dalej

Forum Młodych Dyplomatów

Obecny proces napływu migrantów do Europy miał swoje źródło na początku nowego tysiąclecia. Tak jak w ubiegłym wieku, konflikty na wielką skalę stanowiły jedno z podłoży obecnej sytuacji. Chodzi tu o Bliski Wschód, który został zdestabilizowany atakiem na Irak w 2003 roku, trwającymi od 2011 roku wojnami domowymi w...

Czytaj dalej

Wystąpienie z referatem

Konferencja miała na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze teoretycznych badań nad bezpieczeństwem i jego zagrożeniami oraz praktycznych aspektów współpracy na rzecz bezpieczeństwa i zwalczania zagrożeń. Szeroki zakres tematyczny dotyczący wszystkich aspektów bezpieczeństwa identyfikowanych we...

Czytaj dalej

Partnerzy

  • Eagle-Med System

  • Forum Młodych Dyplomatów

  • Institucioni i Arsimit Universitar

  • Instytut Studiów Kobiecych

  • International Institute For Private, Commercial And Competition Law

  • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

  • SAS

  • Trening Antyterrorystyczny

  • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej