Tytuł: Między kulturą, a religią – operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie
(casus Irak, Afganistan, szkolenia kulturowe kontyngentów wojskowych)
Autor: 
Magdalena El-Ghamari
Wydawnictwo:
OFICYNA WYDAWNICZA KUCHARSKI - TORUŃ
ISBN: 9788364232084

Miedzy kultura_religa

Tytuł: Rozwiązanie dla Syrii. Biała księga zaangażowania Polski w konflikt w Syrii

Autorzy:
dr Magdalena El Ghamari
Piotr Łukaszewicz
Witold Repetowicz
Ziyad Raoof
Dr George Yacoub
Magdalena Rozenek
Polska Akcja Humanitarna
Aleksandra Skupińska
Geo-Poland


ISBN: 978-83-946738-0-2
Wydawca: Fundacja Instrat

Publikacja w wersji PDF dostępna TUTAJ

rozwiazanie-dla-syrii

Tytuł: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie MENA - bezpieczeństwo kulturowe. "Bałkański Patchwork"

Redakcja naukowa:
dr Magdalena El Ghamari
Magdalena Ickiewicz-Sawicka

Redakcja i Skład:
Luiza Troszczyńska

Wydawca:
Fundacja El Karama, Warszawa, 2016

ISBN: 978-83-945910-0-7

Publikacja w wersji PDF dostępna TUTAJ

balkanski-patchwork-book

Tytuł: Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego

Redakcja naukowa:
dr Magdalena El Ghamari

Redakcja i Skład:
Luiza Troszczyńska
Natalia Rydzewska

Wydawca:
Fundacja El Karama, Warszawa, 2016

ISBN: 978-83-945910-1-4

Publikacja w wersji PDF dostępna TUTAJ

potencjalne-zagrozenia-book

Tytuł: Bezpieczeństwo Kulturowe w Islamskiej Republice Afganistanu

Autor: dr Magdalena El Ghamari, dr Julita Mirowska

Wydawca: Ridero, 2017

ISBN: 978-83-8104-773-9

Publikacja dostępna TUTAJKu czci i pamięci polskich żołnierzy, poległych w Afganistanie.

Bezp_kult_w_Af

Tytuł: Istota prowadzenia operacji w Islamskiej Republice Afganistanu. Kontekst kulturowy

Autor: dr Magdalena El Ghamari, dr Julita Mirowska

Wydawca: Ridero, 2017

ISBN: 978-83-8104-774-6

Publikacja dostępna TUTAJPamięci Poległych poza granicami kraju.

IPOP

Kwartalnik „Mena Policy Papers”

„MENA Policy Papers” jest czasopismem naukowym publikującym artykuły podejmujące w swej treści szeroko rozumiane problemy bezpieczeństwa, polityki, stosunków międzynarodowych oraz kultury obszaru MENA.

Czasopismo powstało w celu stworzenia możliwości zintensyfikowania wymiany myśli naukowej dla młodych naukowców oraz konfrontacji ich opinii z doświadczonymi pracownikami naukowymi. Przewidujemy jednocześnie publikacje artykułów naukowych, autorstwa specjalistów reprezentujących różne ośrodki naukowe oraz instytucje, które będą poświęcone problemom kulturowo – religijnym, bezpieczeństwa, ekonomii oraz polityki całego obszar MENA.

„MENA Policy Papers” będzie ukazywać się w formie elektronicznej w cyklu kwartalnym.

Na teksty czekamy kolejno do 15 lutego, 15 maja, 15 sierpnia, 15 listopada.


Adres e-mail:

Wymogi edytorskie

1. Artykuł przekazany do publikacji w „MENA Policy Papers” nie może być nigdzie wcześniej publikowany.
2. Długość artykułu nie powinna przekraczać 20 stron. Artykuł powinien być napisany w edytorze tekstu Microsoft Word.
3. Czcionka Times New Roman, interlinia 1.5. Zamieszczamy kolejno:

a) Tytuł – wielkość czcionki 14 point; pogrubienie i wersaliki, wyrównanie do środka
b) Imię i nazwisko autora (autorów) wraz z podaniem w następnym wersie afiliacji [wielkość czcionki 10, wyrównanie do środka)
c) abstrakt – czcionka 9; długość 3-5 wersów.
d) keywords – czcionka 9; 3-5 wyrazów.
e) tekst artykułu – czcionka 12.
f) bibliografia.
g) dane kontaktowe (e-mail) – czcionka 9.

4. W przypadku artykułów pisanych w innych językach niż angielski, tytuł i abstrakt dodatkowo należy przetłumaczyć je na język angielski.
5. Wszystkie elementy graficzne numerujemy, podpisujemy i podajemy źródło. (czcionka 9).
6. Przypisy i bibliografia powinny spełniać wymogi opisane w osobnym pliku.
7. Artykuły należy przesyłać na adres e-mail:
8. Redakcja czasopisma decyduje o przyjęciu artykułu do druku. Każdy artykuł przechodzi podwójną recenzję. Poprawki w treści wprowadzane są przez autora.