Poniżej przedstawiamy ofertę szkoleń Fundacji El-Karama.

W razie zainteresowania danym szkoleniem prosimy o kontakt na adres e-mail:
 • (Organizacje terrorystyczne, werbunek, przeciwdziałanie, aktywność w terenie, specyfika działań antyterrorystycznych)

  • Ogólna charakterystyka zagrożeń terrorystycznych we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce.
  • Szkolenie o charakterze szczegółowym dla podmiotów zainteresowanych wiedzą na temat zagrożenia terroryzmem i zbrojnym ekstremizmem w środowisku międzynarodowym oraz stopniem zagrożenia tymi zjawiskami dla Polski.
  • Specyfika współczesnego terroryzmu międzynarodowego, w szczególności - islamskiego.
  • Ukierunkowane szkolenia w zakresie zwalczania zagrożeń ze strony terroryzmu.
  • Kursy specjalistyczne, omawiające szczegółowe sposoby identyfikacji zagrożeń terrorystycznych, w tym - zabezpieczanie osób i obiektów.
  • Zagrożenie terroryzmem i bezpieczeństwo antyterrorystyczne.
  • Szkolenia specjalistyczne, przeznaczone dla konkretnych Klientów, dostosowane do ich specyficznych wymagań i uwarunkowań.
  • Praktyka „case study” – ćwiczenia.

  Wszystkie szkolenia mają na celu wyjaśnienie i przybliżenie zagrożeń ze strony terroryzmu we współczesnym świecie. Szkolenie służy także wskazaniu praktycznych, konkretnych środków zwiększających bezpieczeństwo antyterrorystyczne danego podmiotu/obiektu oraz możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem zamachu lub ataku terrorystycznego. Szczegółowy zakres i tematyka szkoleń są zawsze dostosowywane do indywidualnych potrzeb i życzeń klienta. Zajęcia typu „case study” – oznaczają specjalistyczne ćwiczenia opracowane na potrzeby danego szkolenia i ich wewnętrznych preferencji.

  SZKOLENIE ODBYWA SIĘ W CYKLU 1 LUB 2 DNIOWYM WRAZ Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI

 • Komunikacja międzykulturowa
  z uwzględnieniem negocjacji międzykulturowych oraz różnic kulturowych i religijnych dla funkcjonariuszy.

  • Relacje wielokulturowości z międzykulturowością.
  • Wyzwania, szanse i zagrożenia międzykulturowości w kontekście służb mundurowych.
  • Kontekst międzykulturowy w osiąganiu celów wojskowych*.
  • Rola religii i tradycji w operacjach reagowania kryzysowego.
  • Negocjacje w operacjach reagowania kryzysowego.
  • Przygotowanie i prowadzenie negocjacji.
  • Wybrane problemy dyplomacji w operacjach reagowania kryzysowego.
  • Międzykulturowość w dyplomacji.
  • Różnice międzykulturowe.
  • Praktyka „case study” – ćwiczenia.

  Szczegółowy zakres i tematyka szkoleń są zawsze dostosowywane do indywidualnych potrzeb i życzeń klienta. Zajęcia typu „case study” – oznaczają specjalistyczne ćwiczenia opracowane na potrzeby danego szkolenia i ich wewnętrznych preferencji

  SZKOLENIE ODBYWA SIĘ W CYKLU 1 LUB 2 DNIOWYM WRAZ Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI

 • Kryzys migracyjny, uchodźcy, imigranci, kanały przerzutowe, tranzyt, sytuacja w ośrodkach

  Cel szkolenia:

  • Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy w zakresie obecnego kryzysu migracyjnego dotyczącego uchodźców i migrantów, sytuacji uchodźców i migrantów w Polsce, a także najważniejszych aspektów pracy w środowisku międzykulturowym.

  Zakres szkolenia:

  • Przepisy prawne dotyczące uchodźców i migrantów w Polsce i Unii Europejskiej.
  • Polityka Unii Europejskiej wobec kwestii integracji cudzoziemców.
  • Charakterystyka problematyki dotyczącej uchodźców i migrantów w Polsce.
  • Psychologiczne i społeczne skutki uchodźstwa.
  • Najważniejsze aspekty pracy w środowisku międzykulturowym.
  • Zajęcia będą prowadzone w m.in. formie wykładów, warsztatów, studium przypadku.

  Tematyka szczegółowa:

  • Zjawisko nielegalnej migracji, skala, uregulowania prawne krajowe i międzynarodowe. Pomoc i współpraca międzynarodowa w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości migracji zorganizowanej w aspekcie regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
  • Metodyka prowadzenia postępowań w sprawach nielegalnej migracji z uwzględnieniem różnic kulturowych, postawy sytuacyjnej zatrzymanych uzależnionej od charakteru migracji; realizacja działań powrotnych;
  • Formy, metody i środki stosowane w zwalczaniu i zapobieganiu nielegalnej migracji, organizowanej również przez zorganizowane grupy przestępcze, w tym sposoby legalizacji pobytu;
  • Zatrzymanie i umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców lub areszcie, stosowanie detencji, środków alternatywnych wobec detencji w świetle przepisów ustawy o cudzoziemcach i o udzielaniu pomocy cudzoziemcom na terenie RP, wybrane orzecznictwo sądowe krajowe i międzynarodowe, wykonanie orzeczeń.

  Szczegółowy zakres i tematyka szkoleń są zawsze dostosowywane do indywidualnych potrzeb i życzeń klienta. Zajęcia typu „case study” – oznaczają specjalistyczne ćwiczenia opracowane na potrzeby danego szkolenia i ich wewnętrznych preferencji.

  SZKOLENIE ODBYWA SIĘ W CYKLU 1 LUB 2 DNIOWYM WRAZ Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI

 • Kwestie muzułmańskie, religijne, społeczności arabskie, różnice społeczne i kulturowe

  • Podstawy prawne i dostępne narzędzia.
  • Islam - jego podstawy religijne, polityczne i społeczne oraz aktualna sytuacja w regionie.
  • Wielokulturowość.
  • Podstawy wiedzy na temat:

  - religii i kultury krajów arabskich i muzułmańskich
  - pozycji kobiet w świecie islamu
  - wspólnych korzeni religii monoteistycznych.

  • Podstawy języka arabskiego
  • „Język, kultura i życie duchowe”, czyli:

  - znaczenie modlitwy w życiu muzułmanina (azan, wyznaczanie kierunku Mekki)
  - czytanie fragmentu Koranu, poznanie jego budowy i specyfiki
  - znaczenie kaligrafii w kulturze i sztuce muzułmańskiej
  - nauka alfabetu arabskiego i zasad pisania w tym języku.

  • „Geografia, kalendarz, matematyka i prawo”, a więc:

  - poznawanie wkładu muzułmanów w rozwój matematyki; nauka cyfr arabskich
  - poznawanie muzułmańskiej rachuby czasu i różnic między kalendarzem księżycowym a słonecznym
  - zasięg geograficzny świata arabskiego; zróżnicowanie etniczne i religijne świata islamu
  - poznawanie specyfiki prawa muzułmańskiego oraz różnic w systemach prawa objawionego i stanowionego.

  • Diagnoza i zapobieganie konfliktom religijnym i kulturowym
  • Zajęcia typu „case study”

  Szczegółowy zakres i tematyka szkoleń są zawsze dostosowywane do indywidualnych potrzeb i życzeń klienta.

  SZKOLENIE ODBYWA SIĘ W CYKLU 1 LUB 2 DNIOWYM WRAZ Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI

 • Obszar HRA i MENA: Indie, Iran, Arabia Saudyjska, Irak, Afganistan, Pakistan, Liban, Jordania, Palestyna, Izrael, Libia, Egipt, Tunezja, Maroko, Algieria, Kosowo, kraje azjatyckie, afrykańskie, kraje bałkańskie…

  W zależności od potrzeb klienta szkolenie można rozszerzyć oraz zmodyfikować jego obszar tematyczny.

  Zakres tematyczny szkolenia:

  • współdziałanie i konflikt w organizacji,
  • rola negocjacji podczas rozwiązywaniu konfliktów w organizacji,
  • style i techniki negocjacyjne,
  • negocjacje międzynarodowe,
  • przygotowanie negocjacji,
  • opracowanie planu przeprowadzenia negocjacji,
  • komunikowanie podczas negocjacji,
  • manipulowanie w toku negocjacji,
  • prowadzenie negocjacji merytorycznych,
  • prowadzenie negocjacji pozycyjnych,
  • negocjacje zbiorowe,
  • trudne sytuacje w negocjacjach,
  • zakończenie negocjacji,
  • błędy w przygotowaniu i prowadzeniu negocjacji.

  SZKOLENIE ODBYWA SIĘ W CYKLU 1 LUB 2 - DNIOWYM WRAZ Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI

 • Zakres tematyczny szkolenia:

  • rys historyczny bankowości islamskiej,
  • riba,
  • gharar,
  • maisir,
  • guimar,
  • murabaha,
  • różnice miedzy bankowością konwencjonalna a bankowością islamską,
  • istota – „dzielenia ryzyka”,
  • funkcjonowanie banków islamskich.

  SZKOLENIE ODBYWA SIĘ W CYKLU 1-DNIOWYM

 • Szkolenie dla:

  producentów rolno – spożywczych,
  kierowników operacyjnych i osób nadzorujących w branży spożywczej,
  kierowników technicznych,
  firm zajmujących się przechowywaniem i przewozem produktów spożywczych,
  firm gastronomicznych,


  Zakres tematyczny szkolenia:

  • warunki produkcji halal,
  • globalny rynek halal,
  • kluczowe zasady halal i haram,
  • podobieństwa i różnice globalnych standardów halal,
  • najlepsze praktyki dotyczące zgodności z wymogami halal,
  • korzyści dla firmy i marki wynikające z certyfikacji halal,
  • certyfikacja.

  SZKOLENIE ODBYWA SIĘ W CYKLU 1-DNIOWYM

 • Obszar HRA i MENA: Indie, Iran, Arabia Saudyjska, Irak, Afganistan, Pakistan, Liban, Jordania, Palestyna, Izrael, Libia, Egipt, Tunezja, Maroko, Algieria, Kosowo, kraje azjatyckie, afrykańskie, kraje bałkańskie.

  W zależności od potrzeb klienta szkolenie można rozszerzyć oraz zmodyfikować jego obszar tematyczny.

  Międzynarodowy biznes daje nieograniczone możliwości rozwoju firmy. W czasach, gdy bariery w komunikacji od dawna nie istnieją, nawiązywanie kontaktów z zagranicą nie stanowi zbytniego problemu. Niestety, współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami z różnych państw nie należy do najłatwiejszych rzeczy.

  Zakres tematyczny szkolenia:

  • pojęcie, elementy kultury i ich wpływ na zachowania – nie tylko w biznesie
  • kultura biznesu
  • świadomość kulturowa
  • Kultura a pułapki komunikacyjne
  • Kultura a komunikacja werbalna
  • Kultura a komunikacja niewerbalna
  • prowadzenie biznesu w obszarze X
  • główne orientacje kulturowe w biznesie
  • stereotypy i uprzedzenia
  • międzykulturowa komunikacja – czy „tak” zawsze znaczy „tak”
  • szok kulturowy
  • regulacje prawne obszaru X
  • mieszkańcy, konsumenci obszaru X
  • protokół biznesowy w obszarze X
  • specyfika zespołów wielokulturowych
  • odmienności kulturowe, potencjalne zagrożenia oraz szanse
  • komunikacja i negocjacje międzykulturowe
  • Komunikacja i percepcja w zespołach wielokulturowych
  • Konflikt w zespołach wielokulturowych
  • zwiększanie konkurencyjności na odmiennym rynku
  • marketing i badania rynkowe w przestrzeni międzykulturowej
  • protokół i etykieta biznesowa

  Szkolenie obejmuje zakres umiejętności zarzadzania firmą na arenie międzynarodowej. Jednocześnie uświadamia znaczenie różnic kulturowych i pomaga w adaptacji do nowych warunków panujących w danym kraju. Program koncentruje się na zrozumieniu wpływu kultury w miejscu pracy i możliwościach jej wykorzystania jako jednego z narzędzi służącego osiągnięciu celu.

  SZKOLENIE ODBYWA SIĘ W CYKLU 1 LUB 2 - DNIOWYM WRAZ Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI

 • Szkolenie dla pracowników linii lotniczych

  W zależności od potrzeb klienta szkolenie można rozszerzyć oraz zmodyfikować jego obszar tematyczny.

  Zakres tematyczny szkolenia:

  • pojęcie, elementy kultury i ich wpływ na zachowania
  • świadomość kulturowa
  • główne orientacje kulturowe
  • stereotypy i uprzedzenia
  • co wolna, a co jest zakazane w danym obszarze
  • międzykulturowa komunikacja
  • szok kulturowy?
  • mieszkańcy danego obszaru
  • system edukacyjny, pomocy medyczne w obszarze X
  • transport w obszarze X
  • odmienności kulturowe, potencjalne zagrożenia oraz szanse
  • komunikacja i negocjacje międzykulturowe

  SZKOLENIE ODBYWA SIĘ W CYKLU 1 LUB 2 - DNIOWYM WRAZ Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI

 • Szkolenie kierowane dla Zakładów Transportu Miejskiego - Administracja, Dyspozytorzy i Pogotowie Techniczne, Mechanicy i obsługa sprzątająca autobusy.

  Zakres tematyczny szkolenia:

  • zasady reagowania w sytuacji kryzysowej,
  • zasady alarmowania o zauważonym zagrożeniu i współpracy ze służbami mundurowymi,
  • zasady reagowania w sytuacji kryzysowej,
  • informacje niezbędne do prawidłowej oceny sytuacji i powiadamiania stosownych służb,
  • procedury alarmowania w przypadku zgłoszenia zagrożeń przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu,
  • współpraca z organami Policji i numerem alarmowym 112,
  • prezentacja symboli, znaków i graffiti charakterystycznych dla radykalizmu religijnego.

  SZKOLENIE ODBYWA SIĘ W CYKLU 1 DNIOWYM WRAZ Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI

 • Szkolenia dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  Zakres tematyczny szkolenia:

  • zapoznanie z istotą przedmiotu z zakresu wielokulturowości,
  • krótki rys historyczny powstawania ideologii wielokulturowości,
  • zwrócenie uwagi na szczególną rolę religii i języka w kształtowaniu się kultury i związane z tym zagadnienia globalizacji i tożsamości kulturowej,
  • zjawiska o charakterze społeczno — kulturowych zachodzących we współczesnym świecie,
  • globalizacja,
  • tożsamość kulturowa,
  • szanse, wyzwania i zagrożenia danej grupy docelowej,
  • zagrożenia o charakterze terrorystycznym,
  • zagrożenia w cyberprzestrzeni.

  SZKOLENIE ODBYWA SIĘ W CYKLU 1 DNIOWYM WRAZ Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI

 • Szkolenia przedwyjazdowe z tematyki obszarów HRA dla Polskich Kontyngentów Wojskowych wyjeżdżających do Islamskiej Republiki Afganistanu

  Zakres tematyczny szkolenia dopasowany do potrzeb Kontyngentu i jego zadań SZKOLENIE ODBYWA SIĘ W CYKLU 1,2 lub 3 DNIOWYM WRAZ Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI

  -
 • Szkolenia przedwyjazdowe z tematyki obszarów HRA dla służb mundurowych wyjeżdżających do Kosowa

  Zakres tematyczny szkolenia dopasowany do potrzeb Kontyngentu i jego zadań SZKOLENIE ODBYWA SIĘ W CYKLU 1,2 lub 3 DNIOWYM WRAZ Z ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI

  -