Projekt 2015/2016: ISIS jako czynnik destabilizujący obszar MENA


Obszar Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (ang. Middle East and North Africa – MENA) jest jednym z najbardziej złożonych i niestabilnych regionów współczesnego świata, a tym samym niezwykle istotny dla bezpieczeństwa międzynarodowego regionów w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. Na przełomie ostatnich lat, jest to obszar o najbardziej dynamicznej strukturze konfliktów oraz sporów międzynarodowych.

Począwszy od konfliktu izraelsko-palestyńskiego po ostatnie wydarzenia arabskich rewolucji, wojen w Afryce Północnej, przemian na Półwyspie Arabskim, powołania kalifatu islamskiego w Syrii, rozwoju organizacji terrorystycznych jak ISIS, prognozowanie, analizowanie i symulowanie potencjalnych sporów oraz konfliktów nigdy nie było tak trudne…

Spory, konflikty o charakterze wewnętrznym, a także procesy społeczne i polityczne zachodzące w regionie kształtują jego przestrzeń bezpieczeństwa w wymiarze zarówno regionalnym, jak i wewnątrzpaństwowym. Złożoność tych procesów, ich zasięg i zakres, powodują, że problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego przenikają się nawzajem.

Zmiany te trwale odbijają swoje piętno na współczesnym wymiarze bezpieczeństwa międzynarodowego. Dlatego też powstała potrzeba by przeanalizować wyzwania i potencjalne zagrożenia związane z precedensem jakim jest powołanie tak zwanego „państwa” islamskiego.

Istotą projektu jest zidentyfikowanie i zdiagnozowanie organizacji ISIS jako czynnika destabilizującego cały obszar MENA.

book-933234_960_720

Wyniki prac: Wyniki prac: Monografia „Cool Jihad”
– obecnie trwają prace redakcyjne. Wydawnictwo Difin