23 maja 2017 r.
Uniwersytet w Białymstoku, Plac Uniwersytecki 1


Seminarium eksperckie na temat:
Kaukaz – terra incognita w badaniach nad bezpieczeństwem?

Fundacja El Karama
Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku – Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Podlaski Oddział Straży Granicznej – Ośrodek dla Cudzoziemców w Białymstoku
Służba Więzienna – Zakład Karny w Białymstoku
Instytut Wschodni Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie
Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi Collegium Civitas w Warszawie
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
Fundacja DialogKomitet Honorowy

dr hab. Prof. Selim Chazbijewicz – Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie
ppłk SG Jacek Dederko – Naczelnik Wydziału – Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców
por. SW dr Mariusz Kuryłowicz – Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku, członek terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
prof. UwB dr hab. Jan Snopko, prof. UwB – Dyrektor Instytut Historii i Nauk PolitycznychKomitet Naukowy

dr Agnieszka Bukowska – Dyrektor Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi
dr hab. Daniel Boćkowski, prof. UwB – kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Uniwersytet w Białymstoku
dr Magdalena El Ghamari – Prezes Fundacji El Karama, Uniwersytet w Białymstoku - Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego
dr Agnieszka Łapińska – Komenda Miejska Policji w Białymstoku
dr Justyna Olędzka – Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB
dr Julita Mirowska - Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Paweł Pyrzyński – Prezes Zarządu, Europejskie Towarzystwo Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Johna Deweya, OPT-PRO Group
dr Rafał Panfil – kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w CiechanowieKomitet Organizacyjny

dr Magdalena El Ghamari
dr Agnieszka Łapińska
dr Justyna OlędzkaHarmonogram

8.30 – Powitanie Gości

Wykład wprowadzający
dr hab. prof UWM Selim Chazbijewicz: Islam w Polsce. Problemy, podziały i wyzwania. Sytuacja polityczna, społeczna, etniczna

Panel I: Kaukaz Północny – specyfika polityczna, społeczna, religijna i kulturowa – prowadzący panel – dr Justyna Olędzka, dr Magdalena El Ghamari

9.00 - 9.20 – dr A. Bartnicki, UwB, Miejsce Kaukazu Północnego w polityce wewnętrznej i zagranicznej Federacji Rosyjskiej
9.20 - 9.40 – dr Jerzy Szukalski, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, "Nowelizacje prawa wyznaniowego w Federacji Rosyjskiej w latach 2013-2016, a bezpieczeństwo regionu Kaukazu Północnego".
9.40 - 10.20 – dr Justyna Olędzka, UwB, Powojnie czyli Czeczenia od nowa.

dyskusja

Panel II: Bezpieczeństwo kulturowe – konflikt etniczny – prowadzący panel – dr Magdalena El Ghamari, dr Agnieszka Łapińska

10.30 - 10.50 – dr A. Nikitorowicz – Konflikty narodowo – etniczne w społeczności pogranicza
10.50 - 11.10 – Straż Graniczna – Kryzys migracyjny a obywatele z obszaru Kaukazu
11.10 - 11.30 – Służba Więzienna – Osadzeni z obszaru kaukaskiego – próba identyfikacji zjawiska
11.30 - 11.50 – dr Agnieszka Łapińska – Czyny zabronione uwarunkowane kulturowo jako przykład konfliktu kultur, Komenda Miejska w Białymstoku

Dyskusja – 11.50-12.15
Przerwa – 12.15-12.30

Panel III: Terra incognita – prowadzący panel – dr Justyna Olędzka, dr Agnieszka Łapinska

12.30 - 12.50 – dr M. Marszewski, Instytut Wschodni UAM, Polacy i Czeczeńcy – zderzenie kultur? Rozważania nad racjonalnością kategorii kultury czeczeńskiej z polskiej perspektywy
12.50 - 13.10 – dr G. Kędzierska, Motywacje kobiecych samobójczych zamachów terrorystycznych
13.10 - 13.30 – dr hab. Daniel Boćkowski, Północny Kaukaz w propagandzie IS na przykładzie magazynu Iztok
13.30 - 13.50 – Katarzyna Potoniec – Wiceprezes Fundacji Dialog

Dyskusja 13.50 - 14.10
Przerwa 14.10 - 14.30

Panel IV: Casus Kaukaz a bezpieczeństwo – prowadzący panel – dr hab. prof. UWM. Selim Chazbijewicz

14.30 - 14.40 dr Michał Łyszczarz i dr Stefan Marcinkiewicz: Nieszczęśliwy wypadek? Jednorazowy incydent? Atmosfera pogromowa? Analizy przejawów radykalizacji antymuzulmańskich i antyimigranckich nastrojów w Polsce na przykładzie wydarzeń w Ełku na przełomie 2016 i 2017 – Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych
14.40 - 15.00 mgr Elżbieta Deja – Kobiety-kamikadze. Case study: Palestynki i Czeczenki – Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie
15.00 - 15.20 mgr Monika Chmielińska: Euroislamizacja – wybór czy konieczność? – Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie


Zakończenie i podsumowanie obrad