#ProjektBałkanica2018
(09.07-23.07.2018 r.)


Czarnogóra – Kosowo – na powrocie Macedonia (Skopje)

Tematyka: bezpieczeństwo kulturowe regionu bałkańskiego

Program Bałkanicy 2018

09.07 – wyjazd z Polski (Warszawa)
10-16.07 – pobyt w Ulcijn (Czarnogóra)
12.07 – sesja wykładów i gry terenowej: Herzeg Novi, Kotor, Budva, Stari Bar
14.07 – Bałkany i kwestia religijna – zajęcia w Ulcijn
16-22.07 – pobyt w Prisztinie (Kosowo)
17.07 – zajęcia w Mitrovicy, Peje, Gjokove (bezpieczeństwo kulturowe i relacje Srebia-Kosowo)
19.07 – zajęcia w Prizren – Ilirowie i ich początki
22.07 – Skopje – Czyli co pozostało po Imperium Osmańskim – sesja między kulturą, a religią
23.07 – powrót do Polski