Podlaska wielokulturowość


Dzisiejsze województwo podlaskie zawiera nie tylko część historycznego Podlasia (ponad 1/3), ale również fragment Suwalszczyzny, Mazowsza i Polesia, a także w niewielkim stopniu Rusi Czarnej i Mazur. Dzięki temu jest zróżnicowane zarówno geograficznie, jak i – najbardziej w Polsce – etnicznie i kulturowo. Można tu spotkać różne krajobrazy powierzchniowe, które tworzą tereny nizinne, pojezierza, w tym z najgłębszym polskim jeziorem Hańcza, obszary pagórkowate i wysoczyzny. Piękno przyrody wzbogacone jest różnorodnymi formami architektonicznymi, które od wieków tworzyli mieszkające tu ludzie różnych narodowości i wyznań. W województwie podlaskim można się zatem natknąć na kościoły rzymskokatolickie, starokatolicki Mariawitów, protestanckie oraz prawosławne (autokefaliczne i staroobrzędowe), a także synagogi i tatarskie meczety.

Dotychczasowe wyprawy naukowo-turystyczne zaowocowały zbiorem zdjęć z obszaru województwa podlaskiego, głównie z południowo-środkowej jego części. Aktualny projekt ma na celu poszerzenie zbioru fotograficznego o nieodwiedzone obiekty sakralno-kulturowe oraz wystawę zdjęć podczas jednej z planowanych konferencji.