Tematem Seminarium: Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów? będzie przedstawienie mediacji jako procesu rozwiązywania sporów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach konfliktowych poprzez wykorzystanie technik i narzędzi mediacyjnych do stosowania ich w pracy z trudnymi klientami.

Ponadto zostaną przedstawione:

• korzyści płynące z mediacji,
• techniki komunikacyjne stosowane w codziennej pracy mediatora,
• podstawy psychologii emocji i motywacji w sytuacjach konfliktu,
• psychologiczne mechanizmy powstawania i narastania konfliktów,
• kontakt z odmiennością – istota wzajemnych kontaktów oraz relacji interkulturowych,
• stosowanie mediacji w konfliktach różnych kultur,
• rozwój rynku mediacji,
oraz pomysły na tworzenie warunków do wdrażania mediacji w życie społeczne oraz popularyzowanie mediacji wśród społeczeństwa

Zapraszamy do dyskusji i integracji środowiska mediatorów w Polsce.

Warszawa 29 listopada 2017 godzina 15.00 – 18.00 aula A, piętro XII Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki

Prosimy o potwierdzenie przybycia w formularzu zgłoszeniowym poniżej