Projekt 2015/2016/2017: Kryzys migracyjny


Migracje to zjawiska występujące na świecie od pradziejów. Ludzie od zawsze wędrowali w poszukiwaniu nowych możliwości. Kolejne wydarzenia sprawiały, że proces ten się nasilał. Sprzyjał temu rozwój technologii w transporcie i komunikacji. Od lat rośnie liczba uchodźców przybywających do Europy. Uchodźcy uciekają przez zagrożeniem życia lub nie odpowiadają im warunki bytowe w zamieszkiwanych obszarach.

Europa od miesięcy zmaga się z największym kryzysem imigracyjnym we współczesnej historii. Z Bliskiego Wschodu, Afryki oraz z Bałkanów, na kontynent do końca sierpnia przybyło ponad pół miliona osób. Zagrożone jest istnienie strefy Schengen. Kraje Unii zdecydowały 22 września w Brukseli, że rozdysponują między siebie 120 tys. migrantów, którzy pojawili się na południu Europy. Najtrudniejsza sytuacja na kontynencie panuje na Węgrzech, w Serbii i Macedonii. W sztucznie stworzonych ośrodkach oraz na ulicach koczują ludzie, którzy przyjechali w poszukiwaniu? Lepszego życia, możliwości, stabilizacji oraz bezpieczeństwa. Czy jesteśmy w stanie przeciwdziałać temu problemowi? Co więcej, nikt w Brukseli nie ma pomysłu, jak powstrzymać bezprecedensową falę imigrantów szturmujących Unię Europejską. Zalew uchodźców będzie więc trwał przez wiele lat, aż zmieni Stary Kontynent nie do poznania.

Wyniki badań zostaną zaprezentowane podczas planowanej konferencji naukowo-badawczej, która jest planowana na grudzień 2016 roku (Warszawa).

Efektem badań będzie raport: Kryzys migracyjny 2015/2016