Projekt 2015/2016: Kobiety w różnych obliczach: Arabki - Terrorystki - Muzułmanki?


Wykorzystywanie kobiet do przeprowadzania zamachów terrorystycznych jest zjawiskiem dość nowym w porównaniu do samego terroryzmu. Jedne z pierwszych takich przypadków miały miejsce w latach 80. ubiegłego wieku.

Kobiety dokonujące samobójczych zamachów wzbudzają grozę i przerażenie. W ostatnich latach media bardzo często przekazują tragiczne informacje o desperatkach, które wchodzą w tłum ludzi na targu czy w autobusie, a następnie detonują ukryte pod ubraniem ładunki wybuchowe. Co tak naprawdę powoduje, że kobiety stają się bezwzględnymi terrorystami, gotowymi iść na śmierć?

W literaturze można odnaleźć różne określenia, terrorystki, szahidki, czarne wdowy… Jakie są portrety kobiet samobójczyń i tych „zwykłych” nie zawsze zawoalowanych kobiet Bliskiego Wschodu?

Wyniki badań zostaną zaprezentowane podczas planowanej konferencji wraz z wystawą zdjęć – planowany termin to marzec 2017, miejsce: Warszawa.

Efektem prac będzie publikacja wraz z albumem fotograficznym zatytułowana: „Kobiety w różnych odsłonach: #Szahidka #Terrorystka #Arabka #Muzułmanka”