Katar – w poszukiwaniu materiałów
– mix kulturowy i kobiety


Nie mów mi jak bardzo jesteś wykształcony, powiedz mi jak dużo podróżowałeś

Mahomet

[…] We współczesnych czasach wiele mówi się o prawach kobiety, o jej wolności i równości z mężczyzną. W społeczeństwach muzułmańskich kobiety domagają się takich praw, które od samego początku zagwarantował im islam, dając im w pierwszej kolejności prawo do wolności. Te prawa uczynił definitywnym nakazem boskim.


Więcej: I Seminarium Bliskowschodnie