• I Seminarium Bliskowschodnie


  „Chusta, burka, hidżab, nikab, czador jako element kulturowy stroju kobiety - tradycja i współczesność”


  30.01.2017 r. w godzinach 15.00 – 18.00 w Centrum Wielokulturowym w Warszawie, ul. Jagiellońska 54 (wejście od Pl. Hallera), odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona kulturowym aspektom tradycyjnych strojów kobiet w świecie arabskim i muzułmańskim. Spotkanie jest przeznaczone dla wszystkich poszukujących wiadomości teoretycznych i praktycznych o Świecie Arabskim i jego modowych aspektach.

  Cel: naukowe przedstawienie trendów kulturowych w modzie.
  Finalizacja: monografia naukowa oraz konferencja

  Zasób 1Sytuacja kobiety w islamie, zanim ukształtowała się w formie, w jakiej widzimy ją obecnie, ewoluowała na przestrzeni wieków. Początków jej konstytuowania się należy doszukiwać się w okresie poprzedzającym powstanie islamu, w czasach dżahilijji, obejmującej mniej więcej VI i część VII wieku, kiedy to dochodziło do nowelizacji ról męskich i kobiecych.

  Na południu Półwyspu Arabskiego popularny był wówczas typ władczej i niezależnej kobiety. Niewiele wiadomo o jej dzieciństwie, głównie z powodu ograniczonych źródeł odnoszących się do tej tematyki. Jak wiadomo wychowywali ją rodzice. Mimo, że jej ojciec był pochodzenia niewolniczego, miała ona szanse, aby odziedziczyć po swojej matce władzę. Dodatkowo cieszyła się swobodą, także seksualną. Świadczy o tym fakt, iż przedślubne, czy pozamałżeńskie romanse i dzieci nie spotykały się z potępieniem ze strony społeczeństwa. Praktykowana wtedy była poliandria, czyli po porodzie to kobieta wskazywała ojca swego dziecka, a ten nie mógł wyprzeć się ojcostwa. Mogła mieć nawet dziesięciu mężów. Kobieta w matriarchalnej tradycji, miała również prawo do traktowania męża surowo np. koniec małżeństwa ogłaszała, zmieniając położenie wejścia do namiotu z zachodu na wschód. Następnie mogła wrócić z powrotem do swego plemienia…

  We współczesnych czasach wiele mówi się o prawach kobiety, o jej wolności i równości z mężczyzną. W społeczeństwach muzułmańskich kobiety domagają się takich praw, które od samego początku zagwarantował im islam, dając im w pierwszej kolejności prawo do wolności. Te prawa uczynił definitywnym nakazem boskim.

  centrum_wielokulturowe Gdy mówimy o wolności, mamy na myśli wybawienie kogoś, kto jest uwięziony czy też zamknięty. Jednocześnie z biegiem czasu pojawiło się wiele niedomówień i nastąpiło wiele wydarzeń, które, zdaje się na trwałe zmieniają istotę postrzegania stroju kobiety – muzułmanki. O tych wszystkich aspektach, o różnorodności, przejawiającej się w typologii strojów muzułmańskich, źródłach prawa muzułmańskiego, o biżuterii, o blogach modowych w tym odmiennym kulturowo świecie, o odmiennościach w poszczególnych krajach muzułmańskich, ale i o trwającej w Europie dyskusji o burkini będziemy mówić już w grudniu. Jednocześnie zaprezentujemy monografię poruszającą właśnie te zagadnienia.
 • Agnieszka Kuriata – obecnie na 3 roku studiów doktoranckich prawa na Uniwersytecie Wrocławskim ("Kobieta w prawie islamu", "Prawo i Orient w biznesie"), przewodnicząca Międzywydziałowego Koła Kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz uczestniczka Pracowni Badań Praw Orientalnych. Wybrane publikacje to m.in.: Regulacje prawne dotyczące hidżabu we współczesnym Iranie, [w:] "Wrocławskie Studia Erazmiańskie" 2015, Kobieta w prawie i polityce, t. 9, Wrocław 2015,  Wolność uzewnętrzniania wyznania poprzez ubiór w odniesieniu do muzułmanów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] "Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne", t. 17, Wrocław 2015,  Strój muzułmanek we Francji a wpływ islamu, [w:] "Acta Erasmiana" 2015, Wiara, polityka i religia, t. 8, Wrocław 2015, Źródła prawa muzułmańskiego wobec stroju kobiety muzułmanki, [w:] "Acta Erasmiana" 2014, Z badań nad prawem i administracj, t. 7, Wrocław 2014.

  Marta Minakowska-Kostrzewa – Absolwentka Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego,  przez dziewięć lat jedna z głównych redaktorek strony ARABIA.pl, największego  w  polskim Internecie portalu poświęconego stricte tematom bliskowschodnim.  Teksty Pani Marty można odnaleźć w czasopiśmie Filiżanka Smaków, miesięczniku Dialog, poświęconemu dramaturgii współczesnej, w katalogu Festiwalu Filmów Afrykańskich Afrykamera, w muzułmańskim piśmie As-Salam, Kwartalniku Polonicum wydawanym przez UW, a ostatnio także w miesięczniku Poznaj Świat. Ukazywały się także na różnych portalach internetowych, m.in. mojeopinie.pl, tolerancja.pl, kurd.pl, w serwisie Fundacji Edukacji Międzykulturowej, a także Ligi Muzułmańskiej w RP. Prowadzi zajęcia z zakresu edukacji międzykulturowej na temat świata islamu dla ludzi w różnych grupach wiekowych – od dzieci po seniorów.

  Grzegorz Cieślak – Ekspert Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi Collegium Civitas. Były członek rady programowej Centrum Badań nad Terroryzmem tej samej uczelni oraz Instytutu Analiz Informacji. Wykładowca akademicki w obszarze analizy ryzyka i metodologii analitycznej. Specjalista problematyki bliskowschodniej i Afryki północnej. Doradca ds. bezpieczeństwa w strategicznych obiektach infrastruktury transportowej, kultury i dziedzictwa narodowego, samorządu. Ekspert profilaktyki antyterrorystycznej, minerstwa – pirotechniki oraz ochrony obiektów dyplomatycznych. Autor projektów „(Nie)bezpieczna przesyłka”, „Strategia zabezpieczenia wielkopowierzchniowych obiektów komercyjnych”, „Tarcza”, współautor metody szkoleń w zakresie prewencji antyterrorystycznej „LIDER” oraz „A.L.E.R.T.”. Autor metody szacowania ryzyka i oceny podatności dla obiektów administracji publicznej.

  Magdalena El GhamariPrezes Fundacji El Karama
 • Program Konferencji


  15.00 – 15.15 – powitanie gości, wprowadzenie do problematyki

  Część I (15.15 – 16.00)

  „Chusta, burka, hidżab, nikab, czador jako element kulturowy stroju kobiety – tradycja i współczesność”
  Paneliści: Agnieszka Kuriata, Marta Minakowska-Kostrzewa

  Część II (16.00 – 16.30)

  Kultura, a bezpieczeństwo
  Grzegorz Cieślak: Zakaz noszenia burek we Francji w świetle wyroku ETPC  – odzież etniczna w polityce, wykorzystywanie polityki bezpieczeństwa w konflikcie światopoglądów, odzież symboliczna, jako realne wyzwania dla strategii bezpieczeństwa
  Magdalena El Ghamari: Współczesne wykorzystywanie kultury przez grupy terrorystyczne

  16.30 – 16.45 – przerwa

  Część III (16.45 – 18.00)

  Debata trendy kulturowe w modzie
  Paneliści: Grzegorz Cieślak, Agnieszka Kuriata, Marta Minakowska-Kostrzewa, Magdalena El Ghamari

  18.00 – zakończenie
 • Formularz zgłoszeniowy


  Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie prosimy o pobranie, wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego >>TUTAJ<<  na adres e-mail fundacja@elkarama.pl
 • isk-osw