Projekt wrzesień 2016: Białoruska Mekka


1belarus

Przez całe wieki rozmaitymi drogami ciągnęli Tatarzy na tereny obecnej Litwy i Polski. Jedni szukali tu schronienia przed wewnętrznymi zamieszkami w ordzie, inni przybywali jako jeńcy wojenni, zagarnięci w niewolę podczas którejś z licznych wypraw wojennych obu stron. Jeszcze inni, posłyszawszy o potędze litewskich i polskich władców, osiedlali się na tej ziemi dobrowolnie w poszukiwaniu swojego miejsca do życia.

Jedną z najmniejszych grup wyznaniowych na Białorusi stanowią wyznawcy islamu. To głównie Tatarzy – potomkowie przybyszów z Krymu, którzy pojawili się tu już w XIV i XVI wieku. Podobnie jak w przypadku innych wyznań, dopiero w latach 90. XX wieku, dokładnie w 1993 roku możliwa była rejestracja Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej. Czynne meczety znajdują się w Nowogródku, Łowczycach, Słonimiu, Iwiu i na Grodzieńszczyźnie. Znajdziemy je również w Mińsku i Śmiłowiczach w obwodzie mińskim.