„Bezpieczna Europa: diagnoza i prognoza. Systemowe działanie w sytuacji kryzysowej”

Wystąpienie z referatem: „Propaganda i działania werbunkowe Daesh casus „Cool Jihad”

dabglowMiędzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczna Europa: diagnoza i prognoza. Systemowe działanie w sytuacji kryzysowej”. Organizatorami wydarzenia były: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Śląski Urząd Wojewódzki, Katowicki Holding Węglowy SA, Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie European Association for Security oraz Miasto Dąbrowa Górnicza.

Konferencja miała na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze teoretycznych badań nad bezpieczeństwem i jego zagrożeniami oraz praktycznych aspektów współpracy na rzecz bezpieczeństwa i zwalczania zagrożeń. Szeroki zakres tematyczny dotyczący wszystkich aspektów bezpieczeństwa identyfikowanych we współczesnym świecie ma pozwolił nie tylko na interesująco poznawczo dyskusję, ale również na wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom i zwalczania ich. Obszary tematyczne konferencji:  -Bezpieczeństwo i jego odmiany – ujęcie teoretyczne; -Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem; Determinanty bezpieczeństwa; -Dynamika zmian w środowisku zagrożeń współczesnego świata. Charakter współczesnych kryzysów i zagrożeń dla bezpieczeństwa; -Bezpieczeństwo na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym. Bezpieczeństwo strukturalne i personalne – wybrane perspektywy; -Współczesne i przyszłe środowisko bezpieczeństwa Polski, Europy i świata; -Terroryzm i jego odmiany. Nowe formy konfliktów (asymetryczne, pełzające, hybrydowe etc.); -Kryzys migracyjny i jego implikacje dla Europy i Polski; -Funkcjonowanie służb i instytucji publicznych w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzania kryzysowego; -Edukacja na rzecz bezpieczeństwa; -Bezpieczeństwo w dokumentach normatywnych.

Tags:

Autor wpisu

Skomentuj

  • Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
    Facebook
    Twitter