Autor wpisu

Fundacja El-Karama

„Porozumienie UE-Turcja w sprawie uchodźców”

Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów, Forum Młodych Dyplomatów Inspiracje herbaciane, wystąpienie z referatem: Porozumienie UE-Turcja w sprawie uchodźców”

FMD glownaObecny proces napływu migrantów do Europy miał swoje źródło na początku nowego tysiąclecia. Tak jak w ubiegłym wieku, konflikty na wielką skalę stanowiły jedno z podłoży obecnej sytuacji. Chodzi tu o Bliski Wschód, który został zdestabilizowany atakiem na Irak w 2003 roku, trwającymi od 2011 roku wojnami domowymi w Syrii i Libii oraz powstaniem tak zwanego Państwa Islamskiego w 2014 roku. W dalszej kolejności należy dodać niekończącą się wojnę w Afganistanie, problemy ekonomiczne w krajach bałkańskich, ale i imigrację z krajów takich jak Pakistan, czy Iranu. Następna przyczyna to wydarzenia w Afryce Subsaharyjskiej. Dyktatura w Erytrei oraz ubóstwo tego regionu to problemy, z którymi na tą chwilę nikt nie potrafi sobie poradzić.

Ponad milion osób dotarło do Europy w ubiegłym roku, większość z nich łodziami z Turcji do Grecji, uciekając przed wojną, prześladowaniami lub z pobudek ekonomicznych i chęci  poprawy swojego bytu.

Problem jednak polega głównie na skali tego zjawiska i jego masowym charakterze. Jedynie w ciągu ostatnich dni grecka policja zatrzymała 81 imigrantów z Pakistanu i Afryki Północnej, którzy wedle swojego oświadczenia, dostali się na teren Grecji poprzez Turcję.

Read More

„Bezpieczna Europa: diagnoza i prognoza. Systemowe działanie w sytuacji kryzysowej”

Wystąpienie z referatem: „Propaganda i działania werbunkowe Daesh casus „Cool Jihad”

dabglowMiędzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczna Europa: diagnoza i prognoza. Systemowe działanie w sytuacji kryzysowej”. Organizatorami wydarzenia były: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Śląski Urząd Wojewódzki, Katowicki Holding Węglowy SA, Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie European Association for Security oraz Miasto Dąbrowa Górnicza.

Konferencja miała na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze teoretycznych badań nad bezpieczeństwem i jego zagrożeniami oraz praktycznych aspektów współpracy na rzecz bezpieczeństwa i zwalczania zagrożeń. Szeroki zakres tematyczny dotyczący wszystkich aspektów bezpieczeństwa identyfikowanych we współczesnym świecie ma pozwolił nie tylko na interesująco poznawczo dyskusję, ale również na wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom i zwalczania ich. Obszary tematyczne konferencji:  -Bezpieczeństwo i jego odmiany – ujęcie teoretyczne; -Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem; Determinanty bezpieczeństwa; -Dynamika zmian w środowisku zagrożeń współczesnego świata. Charakter współczesnych kryzysów i zagrożeń dla bezpieczeństwa; -Bezpieczeństwo na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym. Bezpieczeństwo strukturalne i personalne – wybrane perspektywy; -Współczesne i przyszłe środowisko bezpieczeństwa Polski, Europy i świata; -Terroryzm i jego odmiany. Nowe formy konfliktów (asymetryczne, pełzające, hybrydowe etc.); -Kryzys migracyjny i jego implikacje dla Europy i Polski; -Funkcjonowanie służb i instytucji publicznych w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzania kryzysowego; -Edukacja na rzecz bezpieczeństwa; -Bezpieczeństwo w dokumentach normatywnych.

Read More

Konferencja: Walka z tzw. Państwem Islamskim a problem uchodźców

Konferencja - glownaInformacyjny wymiar ekstremizmu islamskiego jest tematyką niezwykle obszerną oraz skomplikowaną, dlatego należy na samym początku określić, co w poniższym tekście rozumiane jest pod pojęciem wymiaru informacyjnego i co ono symbolizuje w omawianym kontekście.

Za ekstremizm islamski przyjmuje się  propagowanie i realizowanie skrajnych ideologii i poglądów religijnych, wprowadzanych w życie za pomocą radykalnych środków, takich jak przemoc, terror, strach, okrucieństwa, egzekucje. Będą to działania oparte na micie religijnym, nawiązujące po części do samego islamu, jak również sunny i hadisów. Dla wielu ludzi na całym świecie religia kojarzy się wyłącznie ze strefą duchową człowieka, z tym w co i jak wierzy. Nie każdy uważa, że może ona dotyczyć również innych aspektów życia, takich jak np. stosunki międzyludzkie, praca, nauka. Islam obejmuje wszystkie wymiary życia człowieka, reguluje całkowicie życie jednostki. Sytuacja się komplikuje, gdy mamy kilka odłamów religijnych, od liberanych po stricte radyklane, które wzajemnie się nie akceptują i zupełnie odmiennie identyfikują te same słowa zapisane w świętej księdze islamu – Koranie.

Ekstremizm islamski czy też skrajny fundamentalizm w działaniach IS jest ewenementem na skalę światową. Obecnie jest to najbogatsza organizacja terrorystyczna, która włada pseudopaństwem z ponad czterema milionami mieszkańców i obszarem większym od terytorium Wielkiej Brytanii. Państwo Islamskie w Iraku i Lewancie (ang. Islamic State of Iraq and the Levant, ISIL/Daesh) powstało w 2003 r. jako odnoga Al-Kaidy w Iraku. Aktywnie uczestniczyło w wojnie partyzanckiej przeciwko siłom amerykańskim, a zamachy przeprowadzane przez bojowników tej organizacji nakręciły spiralę wojny domowej w latach 2006–2007. Wkrótce potem, po śmierci Osmy bin Ladena 2010 r., zostało rozbite, ale nie zakończyło działań. Ewolucja oraz rozwój organizacji nastąpił wraz z wojną w Syrii oraz po rewolucjach arabskich i obaleniu reżimów. Dowództwo nad organizacją przejął Abu Bakr al-Baghdadi. W 2013 r. ogłosił on, że przejmuje Jabhat al-Nusrę, inną organizację, która deklaruje wierność Al-Kaidzie, i to mimo sprzeciwu jej lidera. Doprowadziło do rozłamu grupy, a kolejne miesiące pokazały, że obecnie są to dwie konkurujące ze sobą siły na Bliskim Wschodzie, wykorzystujące podobne metody działania. Do IS sukcesywnie przyłączają się kolejne organizacje terrorystyczne, np. Boko Haram, Al-Shabab, Ansar al-Sharia itp. Świadczy to o konsolidacji wysiłków ekstremistów islamskich, którzy dostrzegają swoją siłę w jedności oraz wspólnej intensyfikacji działań.

Analizując informacyjny wymiar ekstremizmu islamskiego, należy przedstawić szereg działań, jakie mają miejsce on-line:

 • Publikacja materiałów martyrologicznych na stronach i forach internetowych – regularnie umieszczane są na nich hagiograficzne relacje śmierci tzw. męczenników. Przybierają one różnoraką formę – wydawnictw piśmienniczych, stron on-line, postów na portalach typu Twitter oraz Facebook.
 • Magazyn Inspire – swoją działalność publicystyczną, dostępną jedynie poprzez źródła internetowe, rozpoczął już w 2003 r. Członkowie Al-Kaidy bezkarnie wzywają w nim samotnych bojowników (samotne wilki) do mordowania byłych przywódców największych zachodnich krajów, informują o zamachach terrorystycznych, możliwości skonstruowania bomby w warunkach domowych, jak obsługiwać bron oraz o swojej nowej taktyce, słowami takimi jak: „łatwiej jest organizować małe precyzyjne zamachy. Ta strategia atakowania wroga za pomocą mniejszych, lecz częstszych operacji jest czymś, co bywa nazywane taktyką tysiąca ciosów. Celem jest wykrwawienie wroga na śmierć” (Inspire, 2005, s. ). Magazyn Inspire pokazuje męczenników i wychwala ich zasługi, publikuje materiały reklamowe o poświeceniu Bogu oraz dżihadowi.
 • Magazyn Dabiq – magazyn o charakterze religijnym, propagujący ideę świętej wojny oraz obowiązki muzułmanów w wersji radykalnej.
 • Magazyn Mustaqbal – wydawany jest przez Państwo Islamskie z nastawieniem na kraje Dalekiego Wschodu, takie jak Malezja, Indonezja.
 • Filmy i publikacje Ad-Dawlah – to portal publikujący nagrania, raporty oraz oświadczenia IS. Na przykład w lutym 2015 r. zostały zamieszczone następujące nagrania
 • Publikacje portalu Jihadology – obejmują szeroki zakres – od nagrań wideo, nagrań głosowych, po raporty, odniesienia do ważnych dla IS wydarzeń oraz komentarze do obecnych działań.
 • Amka Magazine – to kolejna propaganda informacyjna IS, ukierunkowana głównie na kraje afrykańskie.
 • Dar Al-Harb Magazine – magazyn o charakterze religijnym, wydawany w języku arabskim i angielskim.
 • Al-Shamika Magazine – magazyn propagandowy dla kobiet, z licznymi zaleceniami jak być prawdziwą muzułmanką i jak należy postępować.
 • Al-Kitab media Al-Shabab – raporty wydawane przez organizacje „stowarzyszone” z IS i przyznające się do uznania jego kalifatu.
 • Dar al-Islam – magazyn o charakterze religijnym, wydawany w języku arabskim, angielskim oraz rosyjskim.
 • Ihyae Kalikhat – propaganda polityczna IS (j. arabski).
 • Gaidi Mtaani Kenia – magazyn o charakterze religijnym, wydawany w języku angielskim oraz językach afrykańskich.
 • Raporty Islamic State.
 • Linia odzieżowa Mujahedeen – sieć sklepów promujących idee jihadu.
 • Kanały IS na YouTubie.
 • Profile na Facebooku, Istagramie oraz Twitterze – na popularnych portalach społecznościowych organizacje te aktualizują wszystkie wiadomości o zamachach oraz o ich wykonawcach, ukazując wzniosłość oraz siłę organizacji. Przykładem mogą być „reklamy” męczenników w gazecie Inspire, Dabiq, Mustaqbal, czy też strony Facebooka, takie jak funpage znanych terrorystów.
 • Gry komputerowe (m.in. Call of Duty, GTA 5 i 6, Counter Strike, Intifada) – techniki informacyjne wykorzystywane przez IS to chwyt propagandowy, praktyczny sposób redagowania i przekazywania komunikatu. Do najczęściej wykorzystywanych przez IS technik należy:

Działania w wymiarze informacyjnym IS są przede wszystkim działaniami propagandowymi. Podsumowując je, należy podkreślić, iż propaganda nie jest prostym zjawiskiem i wykracza daleko poza stereotypową wizję rozpowszechniania kłamstw na masową skalę.

Współczesny człowiek, który cały czas zalewany jest ogromem informacji, ma trudności w rozróżnieniu, co jest propagandą, a co informacją. Jest to jednak wykonalne. Istnieje kilka głównych nurtów, poprzez które można nauczyć się efektywnie pomijać działania dezinformujące. Będą to działania defensywne oraz ofensywne, które są kwintesencją działań w trybie off-line i on-line każdego człowieka.

Działania ekstremistów islamskich można określić jako budowanie wspólnej wizji utopijnego świata, w którym społeczność muzułmańska umma, będzie żyć ogarnięta spokojem oraz dobrobytem, który zwieńczy obecny czas chaosu oraz wojen. Działania informacyjne są prowadzone na niezwykle szeroką skalę i tworzą jednolitą postawę, poprzez manipulowanie ważnymi symbolami. Wyrażane opinie i podejmowanie przez IS działania są ukierunkowane na ukształtowanie opinii oraz wprowadzanie w życie planów przez inne jednostki i grupy dla osiągnięcia określonego celu.

Read More