„Porozumienie UE-Turcja w sprawie uchodźców”

Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów, Forum Młodych Dyplomatów Inspiracje herbaciane, wystąpienie z referatem: Porozumienie UE-Turcja w sprawie uchodźców”

FMD glownaObecny proces napływu migrantów do Europy miał swoje źródło na początku nowego tysiąclecia. Tak jak w ubiegłym wieku, konflikty na wielką skalę stanowiły jedno z podłoży obecnej sytuacji. Chodzi tu o Bliski Wschód, który został zdestabilizowany atakiem na Irak w 2003 roku, trwającymi od 2011 roku wojnami domowymi w Syrii i Libii oraz powstaniem tak zwanego Państwa Islamskiego w 2014 roku. W dalszej kolejności należy dodać niekończącą się wojnę w Afganistanie, problemy ekonomiczne w krajach bałkańskich, ale i imigrację z krajów takich jak Pakistan, czy Iranu. Następna przyczyna to wydarzenia w Afryce Subsaharyjskiej. Dyktatura w Erytrei oraz ubóstwo tego regionu to problemy, z którymi na tą chwilę nikt nie potrafi sobie poradzić.

Ponad milion osób dotarło do Europy w ubiegłym roku, większość z nich łodziami z Turcji do Grecji, uciekając przed wojną, prześladowaniami lub z pobudek ekonomicznych i chęci  poprawy swojego bytu.

Problem jednak polega głównie na skali tego zjawiska i jego masowym charakterze. Jedynie w ciągu ostatnich dni grecka policja zatrzymała 81 imigrantów z Pakistanu i Afryki Północnej, którzy wedle swojego oświadczenia, dostali się na teren Grecji poprzez Turcję.

Read More

„Bezpieczna Europa: diagnoza i prognoza. Systemowe działanie w sytuacji kryzysowej”

Wystąpienie z referatem: „Propaganda i działania werbunkowe Daesh casus „Cool Jihad”

dabglowMiędzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczna Europa: diagnoza i prognoza. Systemowe działanie w sytuacji kryzysowej”. Organizatorami wydarzenia były: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Śląski Urząd Wojewódzki, Katowicki Holding Węglowy SA, Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie European Association for Security oraz Miasto Dąbrowa Górnicza.

Konferencja miała na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze teoretycznych badań nad bezpieczeństwem i jego zagrożeniami oraz praktycznych aspektów współpracy na rzecz bezpieczeństwa i zwalczania zagrożeń. Szeroki zakres tematyczny dotyczący wszystkich aspektów bezpieczeństwa identyfikowanych we współczesnym świecie ma pozwolił nie tylko na interesująco poznawczo dyskusję, ale również na wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom i zwalczania ich. Obszary tematyczne konferencji:  -Bezpieczeństwo i jego odmiany – ujęcie teoretyczne; -Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem; Determinanty bezpieczeństwa; -Dynamika zmian w środowisku zagrożeń współczesnego świata. Charakter współczesnych kryzysów i zagrożeń dla bezpieczeństwa; -Bezpieczeństwo na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym. Bezpieczeństwo strukturalne i personalne – wybrane perspektywy; -Współczesne i przyszłe środowisko bezpieczeństwa Polski, Europy i świata; -Terroryzm i jego odmiany. Nowe formy konfliktów (asymetryczne, pełzające, hybrydowe etc.); -Kryzys migracyjny i jego implikacje dla Europy i Polski; -Funkcjonowanie służb i instytucji publicznych w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzania kryzysowego; -Edukacja na rzecz bezpieczeństwa; -Bezpieczeństwo w dokumentach normatywnych.

Read More